برگزاری چهارمین جلسه شورای فنی فدراسیون دو و میدانی

چهارمین جلسه شورای فنی فدراسیون دوومیدانی ظهر امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ؛چهارمین جلسه شورای فنی فدراسیون دوومیدانی ظهر امروز با حضور اعضا در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه پیرامون مسائل مختلف بحث و‌تبادل نظر شد،که از آن جمله میتوان به ادامه بررسی طرح سطح بندی مربیان و اتخاذ تصمیم به منظور اعزام برخی از قهرمانان به رقابت های بین المللی اشاره کرد.