شهرام شهبازی مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون دو و میدانی شد/عنایت حسن پور عضو کمیته شد

هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی امروز با صدور حکمی شهرام شهبازی را بعنوان مسئول و عنایت حسن پور را بعنوان عضو کمیته مسابقات و داوران فدراسیون منصوب کرد.

🔸در سوابق شهرام شهبازی میتوان به مواردی همچون؛دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،داور و استارتر بین المللی و عضو مقامات فنی کنفدراسیون دو و میدانی آسیا،دبیر هیات دو و میدانی استان اردبیل و حضور در رقابت های مختلف آسیایی بعنوان داور از سال ۲۰۱۵الی ۲۰۱۸اشاره نمود.

♦️در متن این حکم آمده است:

جناب آقای شهرام شهبازی

نظر به تعهد و سوابق ورزشی جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان مسئول کمیته مسابقات و داوران  فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

امید است با اتکال به نیروهای لایزال الهی و بهره گیری از تمام نیروهای کارآمد،پتانسیل و طرفیت های فدراسیون و هیات های دو و میدانی استانها موفق و موید باشید.

بدون شک اولویت اصلی کمیته مسابقات و داوران فدراسیون،برگزاری هرچه بهتر مسابقات مطابق با قوانین و مقررات روز دو و میدانی و همچنین ساماندهی و ارتقاء دانش داوران خواهد بود.

 

سایر اولویت های مدنظر در کمیته مسابقات و داوران فدراسیون:

 

۱-ایجاد نظام جامع مدیریت در بخش مسابقات و داوران

 

۲-برگزاری مسابقات طبق آخرین استانداردهای فدراسیون جهانی دو و میدانی 

 

۳-ساماندهی داوران ملی و فعال همچنین کمک به ارتقاء آنان در سطوح داخلی و بین المللی 

 

۴-نظارت،ارزیابی و کنترل اثر بخش دوره های آموزشی داوران با هماهنگی کمیته آموزش و پژوهش

 

۵-یکپارچه و یکسان سازی منابع آموزشی در بخش مسابقات و داوران با هماهنگی کمیته آموزش و پژوهش 

 

۶-تلاش در جهت تهیه و چاپ منابع آموزشی و قوانین و مقررات مسابقات

🔸همچنین در حکمی دیگر هاشم صیامی عنایت حسن پور رییس هیات دو و میدانی استان گیلان را بعنوان عضو کمیته مسابقات و داوران فدراسیون منصوب کرد.