در بخش پرتابها برگزار خواهد شد؛

برگزاری رقابت جایزه بزرگ برای بزرگسالان/ رکوردگیری در رده‌ سنی جوانان

مسابقات جایزه بزرگ و رکوردگیری مواد پرتابی در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برگزار خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی، رقابتهای جایزه بزرگ در بخش پرتابها و در رده سنی بزرگسالان و همچنین رکوردگیری در بخش مواد پرتابی و در رده سنی جوانان، با هدف ارزیابی شرایط ورزشکاران هر دو رده سنی و به منظور کسب حد نصاب  حضور در رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان به میزبانی شهر شلمزار استان چهارمحال و بختیاری، روز ۳۰ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

بر همین اساس،این مسابقات در مواد پرتاب وزنه و پرتاب دیسک در رده سنی بزرگسالان و پرتاب دیسک،پرتاب وزنه و پرتاب چکش در رده سنی جوانان برگزار می‌شود.

ورزشکاران دعوت شده به این رقابت‌ها در رده سنی بزرگسالان عبارتند از؛مرتضی ناظمی،مهدی صابری،صادق صمیمی،محمدرضا رحمانی‌فر و حسین رسولی،علی شیریان و بهنام شیری همچنین از ورزشکاران دعوت شده به این رقابت‌ها رده سنی جوانان می‌توان به نفراتی همچون؛محمدرضا ضیایی،حسین رشمه کریم،محمد سیستانی،ارسلان قشقایی،امیر رضا رحمانی،مبین کوثری و مهدی هفت چشمه اشاره نمود.