در بخش پرتابها برگزار خواهد شد؛

برگزاری رکوردگیری در رده‌ سنی جوانان در بخش بانوان

مسابقات رکوردگیری مواد پرتابی در رده سنی جوانان در بخش بانوان برگزار خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی، رکوردگیری در بخش مواد پرتابی و در رده سنی جوانان، با هدف ارزیابی شرایط ورزشکاران این رده سنی و به منظور کسب حد نصاب  حضور در رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان به میزبانی شهر شلمزار استان چهارمحال و بختیاری، روز ۳۰ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

بر همین اساس،این مسابقات در مواد پرتاب دیسک و پرتاب چکش در رده سنی جوانان برگزار می‌شود.

ورزشکاران دعوت شده به این رقابت‌ها  عبارتند از؛مهشید عادل،زهرا نجفی،زهرا عرب رستمی،بیتا فکری و ملیکا نوروزی.