طراحی مسیر و محل برگزاری مرحله نخست دومین دوره رقابت‌های صحرانوردی قهرمانی باشگاه‌های کشور

طراحی مسیر،مسافت و محل برگزاری نخستین مرحله دومین دوره رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی باشگاه‌های کشور مشخص شد.

نشانی محل برگزاری:تهران، کیلومتر ۷ بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما، مجموعه سوارکاری و‌ چوگان نوروز آباد «زمین چوگان»

 

لاز‌م به ذکر است،جلسه هماهنگی تیمهای شرکت کننده در این مسابقات با کادر برگزاری مسابقات جهت اخذ شماره و توضیحات فنی، ساعت ۱۷:۳۰ پنجشنبه مورخ ۱۷ آذرماه در سالن کنفرانس مجموعه آفتاب انقلاب تهران است.

 

⭕️مسافت برگزاری این رقابت‌ها به شرح ذیل است:

 

🔺دختران نوجوانان و جوانان : ۴ کیلومتر

🔹دختران بزرگسالان: ۸ کیلومتر

🔺پسران نوجوانان و جوانان: ۶ کیلومتر

🔹پسران بزرگسالان: ۸ کیلومتر