محرومیت دو ساله کریستین کولمن/قهرمان ۱۰۰متر جهان، المپیک را از دست داد

کریستسن کولمن به دلیل عدم ارسال فرم مکانی و زمانی واحر رسیدگی به دوپینگ محروم شد.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از سایت تلگراف، کریستین کولمن قهرمان 100 متر جهان به دلیل عدم ارسال فرم زمانی مکانی وادا موسوم بهwhereabouts  و کسب سه اخطار از سوی واحد رسیدگی به دوپینگ فدراسیون جهانی (AIU)  به مدت دو سال از حضور در تمام میادین ورزشی محروم شد و بازی های المپیک توکیو 2021 را نیز از دست داد. 

واحد رسیدگی به دوپینگ فدراسیون جهانی پس از صادر شدن این رای گفت: «متاسفیم اما گمان میکنیم که هیچ میانجیگری و یا مذاکره ای منجر به کاهش محرومیت این دونده نخواهد شد.» این واحد اضافه کرد: «در تست هایی که از این دونده گرفته شد نشانه ای از استفاده از داروهای ممنوعه دیده نشده است.» بدین ترتیب، قهرمان دو 100 متر جهان بزرگترین غایب بازی های المپیک 2021 خواهد بود.

گفتنی است بر اساس قوانین وادا، هر ورزشکاری که در لیست منتخب واحد رسیدگی به دوپینگ فدراسیون جهانی باشد، موظف است فرم زمانی مکانی خود را در هر بازه سه ماهه به این واحد اعلام کند و چنانچه در طول یک سال سه اخطار مبنی بر عدم ارسال این فرم دریافت نماید به مدت دو سال از حضور در تمام میادین حرفه ای ورزشی محروم خواهد شد.