سیاوش سپهوندمسئول‌کمیته‌استعداد یابی‌و رده‌های‌سنی پایه‌فدراسیون دو‌‌ و‌‌ میدانی شد

هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی امروز با صدور حکمی سیاوش سپهوند را بعنوان مسئول کمیته استعدادیابی و رده های سنی پایه فدراسیون منصوب کرد.

سیاوش سپهوند از قهرمانان سابق رشته دو و میدانی است که سابقه مربیگری در تیم های ملی رده پایه را در کارنامه دارد وی هم اکنون رییس هیات دو و میدانی استان لرستان است.
 
در متن این حکم آمده است:

جناب آقای سیاوش سپهوند
نظر به تعهد و سوابق مدیریتی و ورزشی جنابعالی ،به موجب این ابلاغ بعنوان مسئول کمیته استعداد یابی و رده های سنی پایه فدراسیون منصوب می شوید.
انتظار دارد با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به
اجرای امور ذیل اهتمام معمول دارید:

۱-توجه به نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده در حوزه استعدادیابی

۲-همکاری با هیات های استانی به منظور توسعه دو و میدانی در رده های پایه
۳-استفاده از خرد جمعی و کارشناسان نخبه در تصمیم های کمیته استعدادیابی و رده های سنی پایه

امید است با اتکال به نیروهای لایزال الهی و بهره گیری از تمام نیروهای کارآمد،پتانسیل و ظرفیت های فدراسیون و هیات های دو و میدانی استانها در راستای کشف ،جذب و پرورش استعدادهای ورزشی با هدف پشتوانه سازی تیم های ملی نوجوانان و جوانان موفق و موید باشید.