برگزاری کارگاه مجازی دوپینگ توسط فدراسیون دوومیدانی

کارگاه مجازی مبارزه با دوپینگ توسط فدراسیون دوومیدانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی روز گذشته کارگاه مجازی مبارزه با دوپینگ توسط دکتر اشکان اردیبهشت مسئول کمیته پزشکی فدراسیون دوومیدانی در صفحه اینستاگرام فدراسیون برگزار شد.

در این کارگاه مجازی که یک ساعت به طول انجامید دکتر اردیبهشت پیرامون جدیدترین مطالب در مبارزه با دوپینگ و معرفی مواده ممنوعه سال ۲۰۲۰ توضیحاتی را برای بینندگان  ارائه نمود.