لغو رقابت ماراتن لندن/احتمال برگزاری در مهرماه سال آینده

رقابت ماراتن لندن به دلیل شیوع ویروس کرونا باز هم لغو شد.

به گزارش وابط عمومی مسئولین برگزاری ماراتن لندن از لغو این رویداد به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر دادند. 

این رویداد که در ابتدا قرار بود ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ (۷ اردیبهشت ۹۹) در لندن برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا به ۴ اکتبر سال جاری (۱۳ مهر ۹۹) موکول شد. این در حالیست که به دلیل ادامه شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا مسئولین برگزاری ماراتن لندن تصمیم به لغو برگزاری این رویداد گرفتند.

هیو بارشر مسئول کمیته برگزاری ماراتن لندن اعلام کرد که ممکن است این مسابقه به اکتبر سال ۲۰۲۱ (مهر ماه ۱۴۰۰) موکول شود. 

وی افزود: این ویروس در حال حاضر بر تمام فعالیت های ورزشی سایه انداخته و دنیا نیز به دلیل شیوع این ویروس در حال تغییر است. 

تاریخ دقیق برگزاری این مسابقه به محض مشخص و نهایی شدن اعلام خواهد شد.