پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن آقایان با قهرمانی نمایندگان ایران

رضا قاسمی در مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن تهران 2019 در دوی 60 متر قهرمان شد.

به گزارش روابط عمومی، مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن ۲۰۱۹ تهران در بخش مردان عصر امروز با حضور ۱۸۰ ورزشکار از کشورهای ایران، عراق، افغانستان، عمان، سوریه، کویت، ترکیه و مالزی در مجموعه آفتاب انقلاب پیگیری شد. 

نتیجه کلی روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی آقایان:

نتیجه پرش بانیزه:
🥇محمد بنی آدم از ایران  با رکورد ۴.۹۰
🥈 حسین فلاح از ایران با رکورد ۴.۳۰

فینال نتیجه 60 متر:
🥇رضا قاسمی از ایران با رکورد ۶.۷۰
🥈مهران حسینی از ایران با رکورد ۶.۷۰ 
🥉محمد یاسمین از مالزی با رکورد ۶.۷۵


نتیجه 1500 متر:
🥇جعفر آخماز از ایران با رکورد ۳:۵۵.۴۸
🥈علی فهیمی از ایران با رکورد ۳:۵۵.۷۵
🥉 امیر زمانپور از ایران با رکورد ۳:۵۶.۳۶

نتیجه پرش سه گام:
🥇نماینده ترکیه با رکورد ۱۵.۷۸
🥈هادی مداحی از ایران با رکورد ۱۵.۵۹
🥉نماینده عراق با رکورد ۱۵.۴۹