آذربایجان شرقی

حاجی زاده رئیس هیات دوومیدانی استان آذربایجان شرقی شد

مجمع انتخاباتی هیات دوومیدانی آذربایجان شرقی ظهر امروز با انتخاب‌حاجی زاده به پایان رسید.