اصفهان

برترین های رقابت دو صحرانوردی استان اصفهان معرفی شدند.

رقابت دو صحرانوردی قهرمانی و انتخابی استان اصفهان به میزبانی شاهین شهر برگزار شد و برترین دوندگان صحرانورد استان اصفهان معرفی شدند.