هرمزگان

مسعود چکاری به مقام قهرماني اولین دوره مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی شهرستان رودان گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رسيد

رقابت دو صحرانوردی قهرمانی شهر رودان استان هرمزگان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

مسابقات دوومیدانی در آکادمی خلیج فارس

از سوی آکادمی دوومیدانی خلیج فارس یک دوره مسابقات دوومیدانی در بندرعباس برگزار شد.