كهگيلويه و بويراحمد

بهنام طباطبایی دبیر هیات دو و میدانی استان کهگیلویه و بویر احمد شد

رییس هیات دو و میدانی استان کهگیلویه و بویر احمد طی حکمی بهنام طباطبایی را بعنوان دبیر هیات این استان منصوب کرد.