مازندران

پیام تشکر و قدر دانی هاشم صیامی از رییس هیات دو و میدانی استان مازندران

هاشم صیامی در پیامی از اورنگ مستقیم رییس هیات دو و میدانی استان مازندران بواسطه برگزاری و میزبانی مطلوب سمینار بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ورزش دو و میدانی و همچنین رقابت دو خیابانی رامسر ‌تشکر و قدردانی کرد.

اورنگ مستقیم با کسب ۱۵ رای برای چهار سال رییس هیات دو و میدانی استان مازندران شد

ورنگ‌مستقیم امروز (یکشنبه) با کسب اکثریت آراء برای چهار سال بعنوان رئیس هیات دو و میدانی استان مازندران انتخاب شد.