مازندران

اورنگ مستقیم با کسب ۱۵ رای برای چهار سال رییس هیات دو و میدانی استان مازندران شد

ورنگ‌مستقیم امروز (یکشنبه) با کسب اکثریت آراء برای چهار سال بعنوان رئیس هیات دو و میدانی استان مازندران انتخاب شد.