البرز

برگزاری اولین مرحله رقابت دو صحرانوردی در استان البرز

اولین مرحله رقابت دو صحرانوردی استان البرز برگزار شد.

برگزاری رقابت دو صحرانوردی در استان البرز

مسابقه دو صحرانوردی به میزبانی شهر فردیس استان البرز برگزار شد.

برگزاری آئین تجلیل از قهرمانان دو و میدانی استان البرز

آئین تجلیل از قهرمانان استان البرز با حضور هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی برگزار شد.

برگزاری رقابت دو صحرانوردی در استان البرز

رقابت دو صحرانوردی انتخابی استان البرز در بخش بانوان برگزار شد