آموزش

برگزاری وبینار دانش افزایی توسط فدراسیون دو و میدانی

کمیته آموزش فدراسیون دو و میدانی در نظر دارد سه وبینار آموزشی دانش افزایی به صورت آنلاین برگزار نماید.

دستور کار برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مربیگری

دستور کار برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مربیگری

تقویم آموزشی فدراسیون دو و میدانی سال 1402

تقویم آموزشی فدراسیون دو و میدانی سال 1402

برگزاری کارگاه آموزشی تربیت استارتر

فدراسیون دو و میدانی در نظر دارد یک کارگاه آموزشی تربیت استارتر را به صورت حقوری برگزار نماید.

انتشار کتاب «علم سرعت هنر دو سرعت » توسط فدراسیون دو و میدانی/ نگاه جدید بخش آموزش فدراسیون به بحث‌های آکادمیک

کتاب «علم سرعت هنر دو سرعت» در خصوص هنر بهتر دویدن به خصوص در دوهای سرعت، توسط فدراسیون دو و میدانی منتشر شد.

برگزاری کارگاه آموزشی پرتاب چکش به مدرسی ایوان تیخن در ارومیه

کارگاه آموزشی در ماده پرتاب چکش با مدرسی ایوان تیخن به میزبانی شهر ارومیه با حضور مربیان تخصصی این ماده در حال برگزاری است.

برگزاری کارگاه دانش افزایی با عنوان بیومکانیک و آنالیز در دو و میدانی

فدراسیون در نظر دارد کارگاه های آموزشی با عنوان بیومکانیک و آنالیز دو و میدانی را به تفکیک گرایش ها ، ویژه مربیان به صورت آنلاین، در فضای اینترنتی ((skyroom برگزارنماید.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی وبیناری با عنوان آمادگی جسمانی در فصول مختلف

با اعلام کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دو و میدانی چهار کارگاه آموزشی وبیناری برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی مدیریت و برگزاری مسابقات دو صحرانوردی و جاده‌ای

فدراسیون دو و میدانی در نظر دارد کارگاه آموزشی مجازی مدیریت و برگزاری مسابقات دو صحرانوردی و جاده‌ای را برگزار نماید.

برگزاری کارگاه دانش‌افزایی مجازی با عنوان تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه

فدراسیون دو و میدانی در نظر دارد کارگاه دانش افزایی با عنوان تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه، ویژه مربیان را به صورت مجزا در گرایش های 1- دوهای سرعت و با مانع 2- دوهای استقامت و نیمه استقامت  3- پرشها  4- پرتابها را به صورت آنلاین در فضای مجازی برگزار نماید.