زنجان

محمد رستمی بعنوان رییس هیات دو و میدانی استان زنجان انتخاب شد.

محمد رستمی بعنوان رییس هیات دو و میدانی استان زنجان انتخاب شد.

دوندگان برتر رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی استان زنجان در دو بخش بانوان و آقایان مشخص شدند

رقابت دو صحرانوردی قهرمانی استان زنجان در دو بخش آقایان و بانوان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.