زنجان

دوندگان برتر رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی استان زنجان در دو بخش بانوان و آقایان مشخص شدند

رقابت دو صحرانوردی قهرمانی استان زنجان در دو بخش آقایان و بانوان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.