در راستای تشکیل شورای راهبردی؛

دیدار رییس فدراسیون دو و میدانی با امیر آزوره

رییس فدراسیون دو و میدانی در نشستی با امیر آزوره پیرامون تشکیل شورای راهبردی گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی، هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی در نشستی با امیر آزوره در خصوص نحوه تشکیل شورای راهبردی روز گذشته در محل فدراسیون دیدار و بحث و تبادل نظر کردند.

در این جلسه که علی رضایی سرپرست دبیری فدراسیون و سرهنگ چراغی نیز حضور داشتند؛ رییس فدراسیون در خصوص تشکیل و نقش مهم شورای راهبردی در تصمیم گیری‌های مهم و سازنده در راستای تحقق اهداف فدراسیون دو و میدانی نکاتی را عنوان نمود و استفاده از خرد جمعی را یکی از مهمترین ارکان در پیشبرد اهداف پیش رو قلمداد کرد. 

امیر آزوره نیز در ادامه این نشست ضمن تبریک به صیامی به واسطه انتخاب ایشان به سمت ریاست فدراسیون و قدردانی از وی به جهت احترام به اندیشه‌ها و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مهم، نقش شورای راهبردی را بسیار سازنده دانست و رسیدن به یک چشم انداز مشخص، تدوین برنامه‌های آتی و در نهایت موفقیت در امور را منتهی به تصمیمات با استفاده از خرد جمعی ارزیابی کرد.