برگزاری اولین جلسه کمیته پرش ها

اولین جلسه کمیته پرش های فدراسیون دو و میدانی ظهر فردا در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی؛ پس از آغاز روند تشکیل کمیته های تخصصی، این بار با تصمیم هاشم صیامی رییس فدراسیون اولین جلسه کمیته پرش ها با هدف هم اندیشی پیرامون برنامه ریزی برای ورزشکاران مواده پرشی دو و میدانی کشورمان ظهر فردا (سه شنبه) برگزار خواهد شد.

قرار است در این نشست ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت پرندگان کشورمان در خصوص برگزاری اردوهای متمرکز و غیرمتمرکز در دوران شیوع ویروس کرونا و تدوین برنامه های چهار ساله در این بخش،همچنین نحوه شرکت در مسابقات آتی برنامه ریزی و تصمیم سازی شود. 

فدراسیون دو و میدانی از جواد صغادی،علی اصغر نصیری و حسین شایان بعنوان اعضای کمیته پرش ها دعوت بعمل آورده تا در این جلسه حضور داشته باشند.