دیدار رییس فدراسیون با مدیر تربیت بدنی‌ و عضو شورای شهر تهران؛

تنظیم تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون دو و میدانی و شورای شهر

رییس فدراسیون دو و میدانی با مدیر تربیت بدنی‌و عضو شورای شهر تهران، دیدار و گفت‌گو کرد.

به گزارش روابط عمومی، در پی دیدار هاشم صیامی با بشیر حجت‌نظری مدیر تربیت بدنی‌و عضو شورای شهر تهران، مقرر شد تا تفاهم نامه‌ای میان فدراسیون دو و میدانی و شورای شهر تنظیم گردد.

فدراسیون دو و میدانی با هدف برقراری تعاملات بیشتر و استفاده بهینه از‌ظرفیت‌های موجود طرفین در سطح شهر تهران، بهبود روند استعدادیابی و حمایت از نخبگان دو و میدانی تفاهم نامه‌‌‌ای را با شورای شهر، تنظیم و ثبت خواهد کرد. 

پیش از این نیز رییس فدراسیون در راستای برقراری همکاری بیش از پیش، نشستی را با محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران داشت.