اعضای کمیته انضباطی فدراسیون دو و میدانی مشخص شدند

هاشم صیامی طی احکامی اعضای کمیته انضباطی فدراسیون را منصوب کرد.

🔸به گزارش روابط عمومی، هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی طی احکام جداگانه‌ای اعضای کمیته انضباطی فدراسیون را منصوب کرد.

🔸بر همین اساس زهرا ارسنگ، احمد روشن زاده،علیرضا چاجی و علی مقدم بعنوان اعضای این کمیته منصوب شدند. 

🔸لازم به ذکر است، زهرا ارسنگ پیش از این مسئولیت بخش حقوقی وزارت ورزش و جوانان را بر عهده داشت  و هماکنون رییس کمیته حقوقی فدراسیون دو و میدانی است. وی در حال حاضر با دریافت ابلاغ از سوی هاشم صیامی با حفظ سمت حقوقی، مسئولیت کمیته انضباطی‌را هم در دست گرفت.

🔸در خصوص سوابق اعضای جدید این کمیته نیز؛ احمد روشن‌زاده از قهرمانان اسبق دو و میدانی، عضو تیم ملی ارتش، کارشناس دادگستری در امور آموزشی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و رییس هیات دو و میدانی استان کرمانشاه و علیرضا چاجی قهرمان اسبق دو و میدانی عضو تیم ملی ارتش کشور،رییس اسبق هیات روستایی و عشایری استان خراسان جنوبی،فرمانده پدافند هوایی شرق کشور،جانشین تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش و رییس هیات دو و میدانی استان خراسان جنوبی و علی مقدم کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی و مسئول حراست اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان را در کارنامه کاری خود دارند.