پایان جلسه کمیته پرش ها؛

سطح بندی ورزشکاران/برگزاری رقابت های تخصصی پرش ها تا پایان سال

اولین جلسه کمیته پرش های فدراسیون دو و میدانی با حضور تعدادی از اعضا برگزار و با نظر حاضرین تصمیمات لازم در این بخش اتخاذ شد.

🔹به گزارش روابط عمومی؛اولین جلسه کمیته پرش های فدراسیون دو و میدانی ظهر امروز (سه شنبه) در محل فدراسیون برگزار شد که در پی آن اعضای این کمیته پیرامون مسائل فنی مختلف در این بخش بحث و گفت و گو کردند. 

🔹در این هم‌اندیشی که هاشم صیامی رییس فدراسیون، علی رضائی سرپرست دبیری فدراسیون، و حمیدرضا فردین پور همچنین برخی از اعضای کمیته پرش ها،علی اصغر نصیری و حسین شایان حضور داشتند،حاضرین پیرامون برنامه‌ریزی درباره برگزاری رقابت های تخصصی پرش‌ها تا پایان سال،سطح بندی ورزشکاران حاضر در این بخش، برگزاری اردوهای منظم،هم اندیشی با مربیان فعال استان هاو برنامه ریزی برای بازدید میدانی از محل تمرین پرندگان کشورمان،به بحث و تبادل نظر نشستند.

🔹لازم به ذکر است در صورت صلاحدید فدراسیون از افراد جدید جهت عضویت در کمیته های تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد.