با حکم هاشم صیامی؛

محسن عسگری بعنوان عضو هیات رییسه فدراسیون دو و میدانی منصوب شد

رییس فدراسیون دو و میدانی طی حکمی محسن عسگری را بعنوان عضو هیات رییسه این فدراسیون منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی؛در راستای انتصاب اعضای کمیته های تخصصی و  هیات رییسه فدراسیون دو و میدانی،هاشم صیامی رییس فدراسیون طی حکمی محسن عسگری را بعنوان عضو هیات رییسه این فدراسیون منصوب کرد.