برگزاری مرحله دوم رقابت لیگ صحرانوردی استان تهران

مرحله دوم لیگ صحرانوردی استان تهران به میزبانی هیات دوومیدانی جنوب شرق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی؛در روز جمعه ۱۹دی ماه،مرحله دوم لیگ صحرانوردی استان تهران(به میزبانی هیات دوومیدانی جنوب شرق تهران)با حضورعلی ایرجی ریاست محترم هیات دوومیدانی استان تهران در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با شرکت ۱۳ تیم و  ۲۵۰ ورزشکار دختر و پسر از شهرستان های:ملارد، ورامین، قرچک، اسلامشهر،پاکدشت، شهریار، رباط کریم،شهرقدس و حوزه های جنوب شرق الف و ب،شمال غرب و جنوب غرب در وزشگاه تختی برگزار و در پایان به نفرات برتر حکم،مدال و جوایز ورزشی به ترتیب به مقام های اول تا چهارم اهداء شد.

 لازم به ذکر است در این رقابت از طرف هیات دوومیدانی استان تهران و هیات دوومیدانی جنوب شرق از آقای حسین اشرفی، پیشکسوت دوومیدانی ایران، قدر دانی شد.

نتایج انفرادی به شرح ذیل اعلام می گردد:

بزرگسالان

 مینا گلستانه (جنوب شرق ب)
 پریچهر شاهی (شمال غرب)
لیدا علایی (جنوب شرق ب)

جوانان

 یگانه کریم (شمال غرب)
 آتنا زندی (ملارد)
 فائز قلی پور (ملارد)

نوجوانان

 مائده موسوی (جنوب غرب)
مدیسا تسبیحی (شمال غرب)
تینا عسگری (ملارد)

بزرگسالان

 حسن اسدی (جنوب شرق الف)
 پیروز ناصری (جنوب غرب)
 محمد جواد نارویی (جنوب شرق الف)

جوانان

 امیر حسین کیوانلو (ورامین)
علی یوسفی (پاکدشت)
 سپهر پور عبدالله (جنوب شرق)

نوجوانان

 سمیر اقبالی (شمال غرب)
 محمد صدرا غریبی (اسلامشهر)
 امیر محمد سینا حسینی (ملارد)

به گزارش روابط عمومی؛در روز جمعه ۱۹دی ماه،مرحله دوم لیگ صحرانوردی استان تهران(به میزبانی هیات دوومیدانی جنوب شرق تهران)با حضورعلی ایرجی ریاست محترم هیات دوومیدانی استان تهران در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با شرکت ۱۳ تیم و  ۲۵۰ ورزشکار دختر و پسر از شهرستان های:ملارد، ورامین، قرچک، اسلامشهر،پاکدشت، شهریار، رباط کریم،شهرقدس و حوزه های جنوب شرق الف و ب،شمال غرب و جنوب غرب در وزشگاه تختی برگزار و در پایان به نفرات برتر حکم،مدال و جوایز ورزشی به ترتیب به مقام های اول تا چهارم اهداء شد.

 لازم به ذکر است در این رقابت از طرف هیات دوومیدانی استان تهران و هیات دوومیدانی جنوب شرق از آقای حسین اشرفی، پیشکسوت دوومیدانی ایران، قدر دانی شد.

نتایج انفرادی به شرح ذیل اعلام می گردد:

بزرگسالان

 مینا گلستانه (جنوب شرق ب)
 پریچهر شاهی (شمال غرب)
 لیدا علایی (جنوب شرق ب)

جوانان

 یگانه کریم (شمال غرب)
آتنا زندی (ملارد)
 فائز قلی پور (ملارد)

نوجوانان

 مائده موسوی (جنوب غرب)
مدیسا تسبیحی (شمال غرب)
 تینا عسگری (ملارد)

بزرگسالان

 حسن اسدی (جنوب شرق الف)
 پیروز ناصری (جنوب غرب)
 محمد جواد نارویی (جنوب شرق الف)

جوانان

 امیر حسین کیوانلو (ورامین)
 علی یوسفی (پاکدشت)
 سپهر پور عبدالله (جنوب شرق)

نوجوانان

سمیر اقبالی (شمال غرب)
 محمد صدرا غریبی (اسلامشهر)
 امیر محمد سینا حسینی (ملارد)