برگزیدگان نمایشگاه مجازی نوآوری‌های دست ساز کمک تمرینی و کمک آموزشی مشخص شدند

با اعلام کمیته آموزش نفرات برتر شرکت کننده در نمایشگاه مجازی نوآوری‌های دست ساز کمک تمرینی و کمک آموزشی معرفی شدند.


به گزارش روابط عمومی؛با توجه به برگزاری نمایشگاه مجازی نوآوری‌های دست ساز کمک تمرینی و کمک آموزشی که توسط کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دو و میدانی با هدف توجه به توسعه ورزش پایه،آشنایی با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه تجهیزات ورزشی دست ساز در رشته دو و میدانی ،ایجاد فضای رقابتی میان مربیان فعال کشور و ارتقاء کمی و کیفی تولیدات و تجهیزات ورزشی هدفمند ر حیطه ورزش اول المپیک برگزار شد،در همین راستا افراد برتر شرکت کننده در این نمایشگاه مجازی که توانستند بهترین آثار را تولید و به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کنند مشخص شدند.

 لازم به ذکر است ۱۹ اثر توسط شرکت کنندگان از سراسر کشور تولید و به فدراسیون دو و میدانی ارسال شد که با توجه به بررسی‌ توسط داوران منتخب کمیته آموزش و پژوهش ۶ اثر بعنوان برترین آثار انتخاب شدند که به ترتیب مبلغ؛ ده میلیون ریال،هشت میلیون ریال،شش میلیون ریال،چهار میلیون ریال،سه میلیون ریال و دو میلیون ریال بعنوان جایزه دریافت خواهند نمود.

اسامی نفرات برتر به شرح ذیل اعلام می‌گردند.

۱-امیر محمد صلح میرزایی(دستگاه سنجش و آنالیز سرعت)

۲-اسحاق غفاری(دستگاه کمک تمرینی در پرش با نیزه

۳-امید محمد محمدی(دستگاه شبیه ساز پرتاب نیزه

۴-شیوا رشتیانی(دستگاه شبیه ساز پرتاب وزنه

۵-حامد صداقت(دستگاه شبیه ساز پرتاب وزنه

۶-علی اکبر برزگر(سورتمه)