پیمان نصیری بعنوان رییس کمیته ورزش روستاها فدراسیون دو و میدانی منصوب شد

هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی با صدور حکمی پیمان نصیری را بعنوان رییس کمیته ورزش روستاها منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی؛پیمان نصیری در حال حاضر دبیر هیات دو و میدانی استان کرمان و از قهرمانان خوشنام و نشان دو و میدانی ایران در مسابقات پارالمپیک و پارآسیایی ادوار پیش است.
 
در متن این حکم آمده است:
نظر به تعهد،و سوابق ورزشی جنابعالی ،به موجب این ابلاغ بعنوان رییس کمیته ورزش روستاها این فدراسیون منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به نیروهای لایزال الهی و بهره‌گیری از تمام نیروهای کارآمد،پتانسیل و ظرفیت‌های فدراسیون و هیات‌های دو و میدانی استانها موفق و موید باشید.