حضور نمایندگان دفتر استعدادیابی و آموزش‌های پایه وزارت ورزش در فدراسیون دو و میدانی

نمایندگان دفتر استعدادیابی و آموزش‌های پایه وزارت ورزش و جوانان با حضور در فدراسیون دو و میدانی پیرامون‌وضعیت ورزش اول المپیک در بحث استعدادیابی و آموزش با مسئولین این فدراسیون به بحث و تبادل نظر پرداختند.

🔺به گزارش روابط عمومی؛نمایندگان دفتر استعدادیابی و آموزش‌های پایه وزارت ورزش عصر امروز با حضور در محل فدراسیون دو و میدانی ضمن گفت و گو با مسئولین فدراسیون پیرامون عملکرد دو و میدانی کشور در زمینه استعدادیابی و آموزش به تبیین برنامه‌ها و چشم انداز پیشرو معاونت استعدا یابی و آموزش ‌های پایه وزارت ورزش و جوانان پرداختند. 

 

🔺در این که جلسه علی رضایی سرپرست دبیری فدراسیون،سیاوش سپهوند مسئول کمیته استعدادیابی و رده‌های سنی پایه فدراسیون،حمیدرضا فردین‌پور و الهه رستمی از سوی فدراسیون حضور داشتند،مسئولین بررسی این طرح از سوی وزارت ورزش با اشاره به ایجاد تغییر در نحوه‌ی امتیاز دهی به فدراسیونها پیرامون چگونگی عملکرد آنها در بخش استعدادیابی و همچنین آموزش تاکید کردند به واسطه شاخص‌های جدید تعیین شده برای این طرح بودجه‌ای از سوی دفتر استعدادیابی وزارت ورزش برای کشف و پرورش استعدادها تعلق خواهد گرفت.