هاشم صیامی از سفیر ایران در کشور صربستان تقدیر کرد

رییس فدراسیون دو و میدانی با ارسال لوح تقدیر از سفیر ایران در کشور صربستان قدردادنی کرد.

🔺به گزارش روابط عمومی، در پی کمک‌های بی شائبه رشید حسن پور سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور صربستان، به فرزانه فصیحی ملی پوش دو و میدانی کشورمان، هاشم صیامی رییس فدراسیون با ارسال لوح تقدیری که با دستان رکورددار دو ۶۰ متر بانوان ایران به وی اهداء شد، از زحمات و پیگیری‌های سفیر کشورمان برای ایجاد شرایط مطلوب و مناسب در طول حضور فصیحی در کشورصربستان، تشکر و قدر دانی کرد. 

 

🔺گفتنی است فرزانه فصیحی رکورددار دو ۶۰ متر بانوان ایران، بار دیگر اردوی آماده سازی خود را برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو و حضور در رقابت‌های آتی،درکشور صربستان آغاز کرده است.