معرفی شهیدان قهرمان دو و میدانی

هوالحق

 والسابقون السابقون. اولئک المقربون. 

وسبقت گیرندگان، سبقت گیرندگان. اینان به حق نزدیکان اند. 

۱۰ - ۱۱سوره واقعه

 

شهیدان، دوندگان واقعی میدان حقیقت اند.

 شهیدان، قهرمان حقیقی و فراموش نشدنی ملت اند. 

 

از میان شهیدان گلگون کفن ایران اگر شهیدی را می شناسید که در مسابقه ی دو و میدانی شرکت داشته، اورا و مسابقه‌ای که شرکت کرده به ما معرفی کنید  تا به شما مدال پیام آور نشاط و سلامتی بدهیم و نام و یاد و تمثال آن شهید را بر تاج دوومیدانی ایران یاقوت نشان کنیم. دست به کار شوید شهیدانی که سابقه ی فعالیت در دو ومیدانی را دارند، به ما معرفی کنید (عکس و مشخصات و سال و محل شهادت) 

 

هاشم صیامی

 فدراسیون دو و میدانی جمهوری 

اسلامی ایران