فرزانه فصیحی در اولین رقابت خود در کشور صربستان نایب قهرمان شد

رکورد دار دو‌۶۰ متر داخل سالن کشور در اولین رقابت خود در اردوی آماده سازی صربستان نایب قهرمان شد.


به گزارش روابط عمومی؛،فرزانه فصیحی دونده دوهای سرعت کشورمان که برای برپایی اردوی آماده سازی به منظور شرکت در رقابت‌های گزینشی بازی‌های المپیک توکیو در کشور صربستان به سر می‌برد،امروز  با شرکت در رقابت‌های دو و میدانی بین المللی داخل سالن که در این کشور برگزار شد،در ماده ۶۰متر با حد نصاب ۷.۳۹ ثانیه موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد.

در این رقابت،ورزشکار سوییسی با حد نصاب۷.۳۶ثانیه قهرمان شد و دونده کشور میزبان با ثبت حد نصاب ۷.۴۴ثانیه در جایگاه سوم ایستاد.


گفتنی است؛فرزانه فصیحی با ثبت حد نصاب ۷.۲۵ثانیه رکورد دار ماده ۶۰ متر داخل سالن بانوان کشورمان است.