فدراسیون دو و میدانی کشورمان یکی از کم خطر ترین فدراسیون‌های جهان در مصرف مواد نیروزا

فدراسیون دو و میدانی کشورمان برای سومین سال پیاپی در میان کشورهای کم خطر به لحاظ مصرف ورزشکاران از مواد نیروزا قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی؛بر اساس ارزیابی واحد مستقل ضد دوپینگ فدراسیون جهانی دو و میدانی(AIU)فدراسیون دو و میدانی ایران برای سومین سال پیاپی در گروه C(گروه کم خطر) به لحاظ مصرف مواد نیروزا (دوپینگ)توسط ورزشکارانش ،در بین کشورهای جهان قرارگرفت.

بر اساس این تقسیم بندی کشورها به ۳ دسته A(پرخطر)،B(خطر متوسط) و C(کم خطر) تقسیم و بر این اساس موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به گروه خود بوده و تحت نظارت لازم قرار خواهند گرفت.