اورنگ مستقیم با کسب ۱۵ رای برای چهار سال رییس هیات دو و میدانی استان مازندران شد

ورنگ‌مستقیم امروز (یکشنبه) با کسب اکثریت آراء برای چهار سال بعنوان رئیس هیات دو و میدانی استان مازندران انتخاب شد.


به گزارش روابط عمومی، مجمع انتخاباتی هیات دو و میدانی استان مازندران امروز با حضور هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی، حسن رنگرز مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران و اعضاء مجمع انتخاباتی برگزار شد که در نهایت اورنگ مستقیم با کسب ۱۵رای برای چهار سال بعنوان رئیس هیات دو و میدانی استان مازندران انتخاب شد.