با حکم هاشم صیامی؛

سیروس زارع بعنوان مسئول کمیته امور استانهای فدراسیون دو و میدانی منصوب شد

رییس فدراسیون دو و میدانی سیروس زارع را بعنوان مسئول کمیته امور استانهای این فدراسیون منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی؛هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی طی حکمی سیروس زارع را بعنوان مسئول کمیته امور استانهای این فدراسیون منصوب کرد.

در متن این حکم آمده:

 احتراما نظر به تعهد،و تجربیات ارزنده جنابعالی ،به موجب این ابلاغ بعنوان مسئول کمیته امور استانهای این فدراسیون منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از حق تعالی و بهره‌مندی از نیروهای متخصص به منظور توسعه ورزش دو و میدانی موفق و موید باشید.

لازم به ذکر است سیروس زارع از قهرمانان اسبق دو و میدانی کشورمان است که در حال حاضر ریاست هیات دو و میدانی استان فارس را نیز برعهده دارد.