برگزاری رقابت‌های دو و میدانی نونهالان منطقه دو کشور به میزبانی تهران

مسابقات دو و میدانی رده سنی نونهالان منطقه دو کشور به میزبانی استان تهران برگزار خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی،مسابقات دو و میدانی رده سنی نونهالان منطقه دو کشور روز پنج‌شنبه۱۴۰۰/۸/۶ در بخش پسران وجمعه ۱۴۰۰/۸/۷در بخش دختران  به میزبانی استان تهران و در ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار خواهد شد.


بر همین اساس این مسابقات در مواده؛۱۰۰متر،۴۰۰متر،۱۱۰متر مانع،۱۰۰متر مانع‌دختران،۱۵۰۰متر،۳۰۰۰متر،پرش طول،پرش ارتفاع،پرتاب وزنه،پرتاب دیسک،پرتاب نیزه،پرتاب چکش و رله سوئدی با حضور استان‌های تهران،البرز،قم،مرکزی و قزوین برگزار می‌شود.

گفتنی است در رقابت‌های منطقه‌ای نونهالان کشور تنها ورزشکاران متولد۱۳۸۴/۱۰/۱۱لغایت ۱۳۸۶/۱۰/۱۰حق شرکت در مسابقه را خواهند داشت