برگزاری دومین دوره رقابت های لیگ صحرانوردی استان تهران- جام جُمانه

اولین مرحله مسابقات لیگ دو صحرانوردی(آقایان و بانوان) تهران جمعه ۷ آبان ماه برگزارشد.

اولین مرحله مسابقات لیگ دو صحرانوردی(آقایان و بانوان) جمعه ۷ آبان ماه با حضور علی ایرجی ریاست محترم هیات دوومیدانی استان تهران و شرکت تیم های: شمال غرب(جُمانه)، جنوب غرب، جنوب شرق، اسلامشهر، پردیس، ورامین، نظرآباد، آکادمی لیلا ابراهیمی، آکادمی فهیمه کلهر، زتی زمانی، کانون دوندگان صحرا، تختی و شیرودی در بوستان ولایت برگزار گردید که در پایان به نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهداء شد.

نتایج این مسابقات به شرح ذیل اعلام میگردد:

رده سنی نوجوانان:

مقام اول:مدیسا تسبیحی(آکادمی لیلا ابراهیمی)    ۲۲.۵۵.۰۰
مقام دوم: پریما رسولی(آکادمی لیلا ابراهیمی)      ۲۳.۴۵.۰۰
مقام سوم: فاطمه امان خانی(جنوب غرب)           ۲۵.۵۳.۰۰
مقام چهارم: حدیث آذری(آکادمی فهیمه کلهر)        ۲۸.۱۳.۰۰
مقام پنجم: آدنیا آریامنش(آکادمی لیلا ابراهیمی)   ۳۱.۱۵.۰۰

رده سنی جوانان:

مقام اول: یگانه کریم(آکادمی فهیمه کلهر)         ۲۵.۱۰.۰۰
مقام دوم: سحر صفری(آکادمی فهیمه کلهر)     ۲۹.۵۵.۰۰
مقام سوم: فروغ عبدی(آکادمی فهیمه کلهر)     ۳۳.۰۰.۰۰
مقام چهارم: سوگند طهمورثی(آکادمی فهیمه کلهر)        ۳۵.۰۰.۰۰

رده سنی بزرگسالان:

مقام اول: پریچهر شاهی(آکادمی لیلا ابراهیمی)    ۴۵.۰۷.۰۰
مقام دوم: زهرا شفیعی(آکادمی فهیمه کلهر)         ۴۵.۲۲.۰۰
مقام سوم: مهتاب فخرایی(نظرآباد)                     ۴۵.۳۲.۰۰
مقام چهارم: زینب نصیری(کانون دوندگان صحرا)۴۵.۴۵.۰۰
مقام پنجم: فاطمه سرشتی(کانون دوندگان صحرا)۴۸.۲۲.۰۰
مقام ششم:فاطمه زرین پیکر(آکادمی لیلا ابراهیمی)۵۰.۵۹.۰۰
مقام هفتم: هدی اسماعیلی(کانون دوندگان صحرا)۵۱.۴۵.۰۰
مقام هشتم: زهرا جمال امیدی(زتی زمانی)             ۵۲.۱۰.۰۰
مقام نهم: رقیه سید موسوی(آکادمی فهیمه کلهر)   ۵۴.۳۰.۰۰
مقام دهم: طیبه احمدی(نظرآباد)                           ۵۵.۴۰.۰۰

رده سنی نوجوانان:

مقام اول: سمیر اقبالی(شمالغرب، جُمانه)           ۱۷.۳۱.۵۰
مقام دوم: امیر مهدی برزآبادی(شمالغرب، جُمانه) ۱۸.۱۳.۰۰
مقام سوم: محمدصدراغریبی(اسلامشهر)          ۱۸.۳۵.۷۸

رده سنی جوانان:

مقام اول: علی یوسفی(شمالغرب، جُمانه)       ۱۷.۰۷.۵۹
مقام دوم: امیر طاهر خانی(شیرودی)             ۱۸.۱۸.۶۲
مقام سوم: رضا محمدیان(جنوب شرق)          ۱۹.۱۸.۲۵

رده سنی بزرگسالان:

مقام اول:منصور بیات(زتی زمانی)                  ۳۳.۴۷.۵۳
مقام دوم:رحیم عبدی(تختی)                           ۳۳.۴۸.۵۰
مقام سوم:امیرحسین کیوانلو(ورامین)              ۳۴.۱۹.۵۹
مقام چهارم:محمدجواد نارویی(کانون دوندگان صحرا)   ۳۵.۳۶.۸۹
مقام پنجم:محمد حقیقی(کانون دوندگان صحرا) ۳۵.۳۷.۴۰
مقام ششم: حسن اسدی(کانون دوندگان صحرا)  ۳۵.۳۸.۰۰