برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن استان تهران

مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی،پنجشنبه ۲دی ماه، مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن استان تهران درماده های پیاده روی ،۶۰ متر،۶۰مترمانع،۴۰۰متر، ۸۰۰متر،۱۵۰۰متر،۳۰۰۰ متر،پرتاب وزنه،پرش طول،پرش ارتفاع،پرش سه گام،پرش با نیزه، پنجگانه(پسران)و سه گانه(دختران)با هدف استعدادیابی و شناسایی نفرات در رده های نونهالان،نوجوانان، جوانان و بزرگسالان باحضور علی ایرجی ریاست محترم هیات دوومیدانی استان تهران و شرکت ۵۰۰ ورزشکار دختر و پسر در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.