برگزاری اولین کلاس مربیگری در مناطق روستایی استان

یرج رستم زهی رئیس هیات دوومیدانی استان سیستان وبلوچستان گفت اولین کلاس مربیگری درجه ۳دوومیدانی در دو بخش بانوان واقایان در بخش ایرندگان شهرستان خاش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی،وی گفت کلاس مربیگری درجه سه دوومیدانی در بخش بانوان به مدرسی خانم خایف
وکلاس مربیگری در بخش آقایان به مدرسی بهرام بمپوری مدرسین اعزامی فدراسیون دوومیدانی کشور با حضور مربیان شهرستان خاش وشهرستانهای همجوار از تاریخ ۲۱/۱۳/۱۴۰۰در شهر ده ریس بخش ایرندگان شهرستان خاش برگزار می گردد
در پایان برگزاری کلاس از مربیان شرکت کننده آزمون کتبی وعملی برگزار و به قبول شدگان مدرک مربیگری درجه سه از سوی فدراسیون عطا می گردد.