مسابقات دو و میدانی قهرمانی استان کرمان برگزار شد

مسابقات دو و میدانی نیمه استقامتی و استقامتی قهرمانی استان کرمان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی هیات دو و میدانی استان کرمان، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ به مناسبت تولد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مسابقات دو و میدانی نیمه استقامتی و استقامتی قهرمانی استان در ماده های۸۰۰ متر ، ۱۵۰۰ متر و ۵۰۰۰ متر به میزبانی هیئت دو و میدانی شهرستان رفسنجان برگزار گردید.
در پایان نتایج زیر حاصل شد:
ماده ۸۰۰ متر
مقام اول: امیرمحمد مرادی تيم کرمان الف
مقام دوم : احسان محمودی از سرچشمه
مقام سوم : امیر محمد محیا پور از سیرجان
ماده ۱۵۰۰ متر
مقام اول : امیرمحمد مرادی کرمان الف
مقام دوم : مهدی بیاتی از بافت
مقام سوم : امیرمحمد محیاپور از سیرجان
ماده ۵۰۰۰ متر
مقام اول : مسعود پیرمرادلو از کرمان ب
مقام دوم : ابوالفضل داسار از نرماشیر
مقام سوم : امیر محمد محیاپور از سیرجان
نتایج تیمی:
کرمان الف مقام اول تیمی
ریگان مقام دوم تیمی
بزنجان مقام سوم تیمی
و کاپ اخلاق به تیم رفسنجان تعلق گرفت.