اولین جلسه شورای فنی دو و میدانی برگزار شد

اولین جلسه شورای فنی دو و میدانی در دوره سرپرستی مهدی مبینی ظهر امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، جلسه شورای فنی دو و میدانی ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور 9 عضو در محل فدراسیون برگزار شد.

در این نشست که برای نخستین بار از زمان ورود سرپرست جدید فدراسیون برگزار شد، مهدی بینی ( سرپرست فدراسیون)، اورنگ مستقیم (رئیس هیات مازندران)، داریوش صمیمی (رئیس هیات چهار محال و بختیاری)، محمد محسن ربانی (رکورددار پرش بانیزه)، هادی سپهرزاد (رکورددار دهگانه)، سجاد مرادی (رکورد دار 800 و 1500 متر) و پریسا بهزادی (نایب رئیس  بانوان فدراسیون) حضور داشتند.


اعضای شورای فنی در این جلسه پیرامون موضوعات روز دو و میدانی از جمله؛ بررسی وضعیت و چگونگی نظارت بر تمرینات قهرمانان نخبه ملی در شرایط کنونی، بررسی و تهیه پیش نویس دستورالعمل ساماندهی مربیان تیم های ملی، بررسی چگونگی شرایط عضو گیری در سامانه ملی دو و میدانی و برنامه ریزی اردوی تیم ملی صحرانوردی بمنظور شرکت در دو صحرانوردی آسیا(آبان/دی ماه سال جاری) به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شایان ذکر است برای نخستین بار دو تن از روسای هیات های استانی در جلسه فنی فدراسیون دو و میدانی حاضر و اعلام نظر کردند.