دعوت فدراسیون دو و میدانی هندوستان از ایران/ تیم ملی کشورمان در رقابتهای قهرمانی کشور هندوستان شرکت خواهد کرد

با توجه به عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین فدراسیون‌های دو و میدانی ایران و هندوستان تیم ملی کشورمان در رقابت‌های قهرمانی کشور هندوستان شرکت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی، بر اساس تفاهم نامه‌ همکاری که پیش‌تر فی مابین فدراسیون‌های دو و میدانی ایران و هندوستان منعقد شد، تیم ملی کشورمان با هدف آماده سازی جهت حضور پررنگ در بازیهای کشور‌های اسلامی، در رقابت‌های قهرمانی کشور هندوستان شرکت خواهد کرد.

 

تیم ملی دو و میدانی ایران با دعوت و هزینه کشور میزبان (هندوستان)در این رویداد حضور خواهد یافت.

 

گفتنی است نمایندگان کشورمان ۱۹ خرداد ماه جاری جهت شرکت در رقابت‌های قهرمانی کشور هندوستان عازم این کشور خواهد شد.