برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید مجموعه آفتاب انقلاب

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید مجموعه آفتاب انقلاب امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، با توجه به انتصاب طاهر کاظمی بعنوان سرپرست مجموعه آفتاب انقلاب، ظهر امروز با حضور علی رضایی دبیر فدراسیون، امیر بهنام جوشقان قالی و طاهر کاظمی مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید برگزار شد.

طی این مراسم ضمن ارائه حکم سرپرستی مجموعه به طاهر کاظمی، با اهداء لوح تقدیر و هدیه از زحمات امیر بهنام جوشقان قالی قدردانی شد.