رقابت انتخابی دوهای نیمه استقامت،استقامت و پیاده روی حضور در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان-گرگان۱۴۰۱

حدیثه رئوف رکورد ملی رده سنی جوانان در ماده ۱۵۰۰متر را شکست

در جریان برگزاری رقابت انتخابی دوهای نیمه استقامت،استقامت و پیاده روی حضور در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان حدیثه رئوف دونده جوان و خوش نام و نشان کشورمان‌موفق شد رکورد ملی این زده سنی در ماده ۱۵۰۰متر را ارتقاء دهد.


به گزارش روابط عمومی،در جریان برگزاری رقابت انتخابی دوهای نیمه استقامت،استقامت و پیاده روی حضور در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان که عصر امروز به میزبانی شهر گرگان در استان گلستان برگزار شد،حدیثه رئوف دونده جوان و خوش نام و نشان کشورمان‌موفق شد رکورد ملی این رده سنی در ماده ۱۵۰۰متر را ارتقاء دهد.

بر همین اساس حدیثه رئوف موفق شد در پایان رقابت ماده ۱۵۰۰متر ضمن کسب عنوان نخست حد نصاب ۴:۳۴.۶۶دقیقه را به ثبت برساند و رکورد ملی زده سنی جوانان کشورمان در این ماده را که با زمان ۴:۳۶.۱۴(۱۳۹۷/۱۲/۲۴-هنگ کنک)در اختیار خودش بود بهبود بخشد.

گفتنی است رکورد ورودی حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان(کلمبیا۲۰۲۲)در ماده ۱۵۰۰متر بخش بانوان۴:۲۹.۰۰دقیقه است.