پیام تشکر و قدر دانی هاشم صیامی از رییس هیات دو و میدانی استان گلستان

هاشم صیامی در پیامی از فریدون یلقی رییس هیات دو و میدانی استان گلستان بواسطه برگزاری و میزبانی مطلوب و شایسته رقابت‌های انتخابی مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان ‌تشکر و قدردانی کرد.

 

به گزارش روابط عمومی، در پی برگزاری و به واسطه میزبانی شایسته و مطلوب  رقابت های انتخابی مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان که به میزبانی شهر گرگان و با همکاری فدراسیون صورت پذیرفت هاشم صیامی با ارسال پیامی از‌ فریدون یلقی رییس هیات دو و میدانی استان گلستان قدردانی بعمل آورد.

صیامی در این پیام گفته است؛
 
جناب آقای فریدون یلقی
رییس محترم هیات دو و میدانی استان گلستان

بدینوسیله از تلاش بی‌شائبه و خالصانه حضرتعالی و همکاران ارجمندتان در روند برگزاری مطلوب رقابت‌های انتخابی مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان که با توجه به نیاز ورزش اول المپیک در شرایط کنونی به برگزاری چنین مسابقاتی بسیار مهم و حائز اهمیت بود صمیمانه سپاسگزارم.

قطعا جامعه دو و میدانی به پشتوانه حضور و زحمات عزیزانی چون شما و همچنین همکاران تلاش‌گرتان که به راستی در برگزاری این رویداد یار و یاور فدراسیون دو و میدانی و همچنین ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت‌ها بودند در مسیر توسعه و تکامل گام خواهد برداشت.
 
سر افرازی، توفیق روز افزون و شادکامی بیش از پیش را از درگاه ایزد توانا برای شما و همه همکاران پر تلاشتان خواستارم.
 
هاشم صیامی
 رییس فدراسیون دو و میدانی