تبریک فدراسیون دو و میدانی به دکتر اردیبهشت

فدراسیون دو و میدانی در پیامی روز پزشک را به مسئول کمیته پزشکی فدراسیون دو و میدانی و دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی دکتر اشکان اردیبهشت و همچنین و جامعه پزشکی کشور تبریک گفت.

فدراسیون دو و میدانی در پیامی روز پزشک را به مسئول کمیته پزشکی فدراسیون دو و میدانی و دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی دکتر اشکان اردیبهشت و همچنین و جامعه پزشکی کشور تبریک گفت.

 

این روزها که کادر درمان قهرمانان بی قید و شرط کشورمان هستند، فدراسیون‌ دو و میدانی روز پزشک را به کلیه پزشکان عزیز ایران اسلامی و همچنین پزشک دلسوز فدراسیون دو و میدانی و همچنین دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی دکتر سید اشکان اردیبهشت تبریک می‌گوید.

 

روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی