پایان رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان کشور در بخش دختران با قهرمانی تهران/شش رکورد ملی شکسته شد

در پایان رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان کشور در بخش دختران تیم استان تهران به عنوان نخست دست یافت و شش رکورد ملی در این رده سنی جابه‌جا شد.

به گزارش روابط عمومی،عصر امروز(یکشنبه)و در پایان رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان کشور در بخش دختران تیم استان تهران به عنوان نخست دست یافت و شش رکورد ملی در این رده سنی جابه‌جا شد.

بر همین اساس تیم تهران با کسب۸۴امتیاز قهرمان شد و تیم استان خراسان رضوی موفق شد با کسب ۷۵امتیاز در جایگاه دوم قرارگیرد،همچنین تیم استان کرمانشاه با کسب ۶۱امتیاز جایگاه سوم تیمی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در این دوره از مسابقات و در رقابت ماده پرتاب چکش ملیکا نوروزی از استان البرز موفق شد با پرتابی به مسافت ۶۱.۲۵متر رکورد ملی رده سنی نوجوانان کشوررا که با حدنصاب ۵۸.۷۹در اختیار زهرا عرب رستمی بود ارتقاء دهد.

همچنین در رقابت ماده پرتاب وزنه نیزالهه علیزاده با ثبت حدنصاب ۱۳.۷۸رکورد ملی کشورمان راکه با ۱۳.۷۶در اختیار زهرا بختیاری بود شکست و رکورد‌دارجدیداین ماده شد.

در روز پایانی این‌مسابقات نازنین فاطمه عیدیان موفق شد با ثبت زمان ۱:۰۱.۴۲دقیقه رکورد ملی نوجوانان را که با حد نصاب ۱:۰۱.۵۶در اختیار خودش بود ارتقاء دهد و مانا حسینی نیز در رقابت ماده پرتاب نیزه موفق شد با ثبت حد نصاب ۴۲.۰۶رکورد ملی این ماده را که با۴۰.۹۹متر اختیار خودش بودبهبود ببخشد.

در دیگر موادودر رقابت ماده هفتگانه الناز موسایی از استان تهران موفق شدبا کسب امتیاز ۴۴۳۷رکورد‌ملی این ماده را که با ۴۳۶۹در اختیار فاطمه محیطی‌زاده بود شکسته تا رکورد‌دار جدید رده سنی نوجوانان در ماده هفتگانه لقب گیرد.

دوندگان تیم رله امدادی تهران نیزبا ترکیب(نازنین فاطمه عیدیان،الناز موسایی، ملینا محمدیان،آوا سیاه‌منصوری)موفق شدن با ثبت زمان ۲:۲۳.۹۴دقیقه رکورد ملی کشورمان را که با حد نصاب۲:۲۴.۴۸در اختیار تیم خراسان رضوی بود شکسته و به نام خود ثبت کنند.

علاقمندان به مشاهده نتایج کامل این رقابت‌ها می‌توانندبه بخش نتایج مستقر بر روی یایت فدراسیون دو‌و میدانی به آدرسwww.iranathletics.ir  مراجعه نمایند.