رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور به تعویق افتاد

کمیته برگزاری فدراسیون از تعویق زمان رقابت‌های قهرمانی جوانان دختر و پسر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، با اعلام کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون، با توجه به همزمانی موعد برگزاری آزمون سراسری با رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جوانان دختر و پسر کشور، برگزاری این رویداد به زمان دیگری موکول شد. زمان دقیق و میزبان برگزاری مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان دختر و پسر کشور متعاقباً اعلام خواهد شد.