هاشم صیامی در گفت و گو با سایت فدراسیون؛

در اولین فرصت کمیته راهبردی فدراسیون را تشکیل میدهیم/هیات های استانی بازوان ما هستند

رییس فدراسیون دو و میدانی با اشاره به نقش مهم هیات های استانی گفت: کمیته راهبردی فدراسیون را در اولین فرصت تشکیل خواهیم داد.

به گزارش روابط عمومی؛ هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی در گفت و گو با سایت فدراسیون تصریح کرد: انشاالله در اولین فرصت کمیته راهبردی را تشکیل خواهیم داد که اعضای آن شامل افراد منتخب مجمع و روسای محترم هیات های استانی که بازوان ما هستند خواهند بود.

وی افزود:کمیته راهبردی اتاق فکر فدراسیون خواهد بود و تمامی تصمیم های کلیدی و ملی در این کمیته اتخاذ خواهد شد.

او با اشاره به نقش مهم کمیته راهبردی بیان کرد: مشخص کردن ارکان فنی مثل اعضای سازمان تیم های ملی، مسئولین کمیته های تخصصی و غیره از جمله مهمترین وظایف کمیته راهبردی فدراسیون دو و میدانی است.

رییس فدراسیون دو و میدانی با اشاره به نقش مهم و اساسی اعضای محترم مجمع فدراسیون در پیشبرد اهداف عالیه ورزش اول المپیک در کشورمان خاطر نشان کرد: کمیته راهبردی نقش بسزایی در انجام برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت خواهند داشت و ما به کمک آنها در این زمینه احتیاج داریم.