بیانیه کمیته فرهنگی فدراسیون دو و میدانی در واکنش به اهانت علیه پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله در فرانسه

بیانیه کمیته فرهنگی فدراسیون دو و میدانی در واکنش به اهانت علیه پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله در فرانسه

🔹بسم الله قاصم الجبارین

درهفته ای که منتهی به ولادت پیامبراعظم صلوات الله علیه می باشد؛  توهین و اهانت وسپس دفاع برخی مقامات رسمی کشورفرانسه به پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه را تقبیح و این موضع رسمی فرانسه مبنی بر تشویق چنین بی حرمتی در حق ایشان را محکوم میکنیم.
 
همچنین نسبت به از سرگیری این گونه اهانت ها و نیز ایجاد نفرت بیش از پیش نسبت به اسلام و مسلمین جهان، ابراز تاسف نموده  واعلام میداریم ؛ که آنچه در فرانسه منتشر شد، احساسات بیش از یک ونیم میلیارد مسلمان متعصب به پیامبر عظیم الشان اسلام و همه انسانهای باشرف وآزاده از سایر ادیان ومذاهب واعتقادات در سراسرجهان را جریحه دارکرده است.

جامعه ورزش کشور به خصوص خانواده دو و میدانی ایران از مسئولین فرانسوی میخواهند از تکرار چنین مسائلی جلوگیری کنند تا برادری و احترام به ادیان مختلف بدون هیچ کم و کاستی در تمامی نقاط جهان اجرایی شود.


کمیته فرهنگی فدراسیون دو و میدانی