در راستای هم اندیشی با کاندیداهای پست ریاست فدراسیون؛

دیدار رییس فدراسیون دو و میدانی با محمد رضا محققی

رییس فدراسیون دو و میدانی عصر امروز با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی کاشان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی؛هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی با هدف هم اندیشی با کاندیداهای پست ریاست فدراسیون عصر امروز محمد رضا محققی(یکی از کاندیداهای انتخابات) به بحث و تبادل نظر نشست.

در این جلسه نظرات و برنامه های پیشنهادی محمد رضا محققی که به منظور  پیشبرد اهداف پیش روی ورزش اول المپیک تهیه و تدوین شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

لازم به ذکر است در این نشست هم اندیشی علی رضایی سرپرست دبیری فدراسیون و حمیدرضا فردین پور نیز حضور داشتند.